4 kattunger f�dt 13. juni 2008

Stamtavle

Gutter:  (N) Hailstorms Belukha Torres, SIA a og (N) Hailstorms Buffalo, SIA w 67

Jenter: (N) Hailstorms Blue Chandra, SIA a og (N) Hailstorms Blanco, SIA w 67

Tre uker gamle:

 

Guttene:                                                                                                      Jentene:

 

14 uker gamle: