3 kattunger f�dt 20 juni 2007

Foreldre: IC (N)Wikrita's Wicked Winther  +  GIC S*Mariljos Poka-Yoke

En brunmasket, en bl�masket og en Foreign White, alle gutter 

 Stamtavle

 

Tre uker gamle:

                   Alph�bel (SIA a)   

 White Atacazo (SIA w 67)  Anamudi (SIA n)

                                                                                    

 

Syv uker gamle:

Alph�bel  og White Atacazo

                                                   

Venstre: Alph�bel, SIA a

H�yre: Anamudi, SIA n

 

 

 

 

 

 

Ni uker gamle:

Alph�bel                                                                 Anamudi                                       White Atacazo og Wit