Daglignavn: Wit ,  (SIA w 67)

Bildet over er fotografert av Heike og laget av Karin