Jeg heter Hanne M Lund og driver et lite oppdrett av siamesere og Foreign White i Fredrikstad. 

Jeg vektlegger, som de fleste andre, god helse, gemytt og type, og vil avle katter med dette form�l.

I avlen vil jeg tilstrebe � kun bruke rene siameserlinjer.